UsernamePassword

Scorecard for Xero vs Robbix

[Fight] Robbix survived Xero for a split decision in 3 ! (09-12-2020 - 01:13)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 10 - 9 19 - 19 9 - 10 18 - 20 10 - 9 19 - 19
3 9 - 10 28 - 29 10 - 9 28 - 29 10 - 9 29 - 28