UsernamePassword

Scorecard for Allen vs Kostya Tszyu

[Fight] Kostya Tszyu KO'ed Allen in 4 ! (10-20-2018 - 09:05)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 9 - 9 18 - 19 8 - 10 18 - 19 8 - 10 18 - 19
3 9 - 10 27 - 29 9 - 10 27 - 29 10 - 9 28 - 28
4 9 - 8 36 - 37 9 - 8 36 - 37 9 - 8 37 - 36