UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs Allen

[Fight] Allen KO'ed Kostya Tszyu in 2 ! (05-11-2018 - 09:55)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 7 - 10 16 - 20 7 - 10 16 - 20 7 - 10 16 - 20