UsernamePassword

Scorecard for Allen vs Kostya Tszyu

[Fight] Allen KO'ed Kostya Tszyu in 1 ! (05-11-2018 - 09:51)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7