UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs Allen

[Fight] Allen KO'ed Kostya Tszyu in 3 ! (05-11-2018 - 09:49)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
2 8 - 10 16 - 20 9 - 9 17 - 19 9 - 9 17 - 19
3 9 - 10 25 - 30 9 - 10 26 - 29 9 - 10 26 - 29