UsernamePassword

Scorecard for Allen vs Kostya Tszyu

[Fight] Allen KO'ed Kostya Tszyu in 3 ! (04-08-2018 - 06:55)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 8 - 9 18 - 18 8 - 9 18 - 18 8 - 9 18 - 18
3 10 - 7 28 - 25 10 - 7 28 - 25 10 - 7 28 - 25