UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs FistofLife

[Fight] FistofLife KO'ed Kostya Tszyu in 2 ! (08-13-2017 - 02:19)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 9 9 - 9 9 - 9 9 - 9 8 - 10 8 - 10
2 9 - 10 18 - 19 9 - 10 18 - 19 9 - 10 17 - 20