UsernamePassword

Scorecard for FistofLife vs Kostya Tszyu

[Fight] FistofLife KO'ed Kostya Tszyu in 2 ! (08-08-2017 - 11:54)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 10 - 8 19 - 18 10 - 8 19 - 18 10 - 8 19 - 18