UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs FistofLife

[Fight] FistofLife TKO'ed Kostya Tszyu in 3 ! (07-22-2017 - 05:47)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8
2 7 - 9 16 - 17 7 - 9 16 - 17 7 - 9 16 - 17
3 9 - 9 25 - 26 9 - 9 25 - 26 9 - 9 25 - 26