UsernamePassword

Scorecard for FuriousStyles vs Kostya Tszyu

[Fight] Kostya Tszyu TKO'ed FuriousStyles in 2 ! (04-12-2017 - 02:16)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
2 6 - 10 14 - 20 6 - 10 14 - 20 6 - 10 14 - 20