UsernamePassword

Scorecard for Wilder vs Kostya Tszyu

[Fight] Wilder TKO'ed Kostya Tszyu in 1 ! (02-01-2017 - 09:52)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 6 10 - 6 10 - 6 10 - 6 10 - 6 10 - 6