UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs Mosley

[Fight] Kostya Tszyu KO'ed Mosley in 1 ! (01-07-2017 - 08:50)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8