UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs Grabimir Klinchko

[Fight] Kostya Tszyu KO'ed Grabimir Klinchko in 1 ! (10-15-2016 - 03:18)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8