UsernamePassword

Scorecard for Grabimir Klinchko vs Kostya Tszyu

[Fight] Kostya Tszyu KO'ed Grabimir Klinchko in 2 ! (10-15-2016 - 03:18)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
2 8 - 10 16 - 20 8 - 10 16 - 20 8 - 10 16 - 20