UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs PITBULL

[Fight] Kostya Tszyu TKO'ed PITBULL in 3 ! (06-08-2016 - 08:17)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7
2 10 - 8 20 - 15 10 - 8 20 - 15 10 - 8 20 - 15
3 10 - 8 30 - 23 10 - 8 30 - 23 10 - 8 30 - 23