UsernamePassword

Scorecard for teknoboy vs Ray Olivera

[Fight] teknoboy TKO'ed Ray Olivera in 4 ! (11-19-2015 - 04:00)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8
2 10 - 8 20 - 16 10 - 8 20 - 16 10 - 8 20 - 16
3 10 - 8 30 - 24 10 - 8 30 - 24 10 - 8 30 - 24
4 10 - 8 40 - 32 10 - 8 40 - 32 10 - 8 40 - 32