UsernamePassword

Scorecard for Nerv vs Floyd_Joy_M

[Fight] Floyd_Joy_M KO'ed Nerv in 1 ! (04-17-2014 - 01:40)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10