UsernamePassword

Scorecard for DoY Lyi vs teknoboy

[Fight] DoY Lyi KO'ed teknoboy in 1 ! (04-16-2014 - 05:37)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 9 - 9 9 - 9