UsernamePassword

Scorecard for teknoboy vs metalaxe

[Fight] metalaxe KO'ed teknoboy in 4 ! (02-18-2014 - 06:09)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 9 10 - 9 10 - 8 10 - 8 9 - 9 9 - 9
2 9 - 10 19 - 19 9 - 10 19 - 18 9 - 10 18 - 19
3 9 - 10 28 - 29 9 - 10 28 - 28 9 - 10 27 - 29
4 8 - 10 36 - 39 8 - 10 36 - 38 8 - 10 35 - 39